Licensinnehavare som genomfört otillåtna affärer i bolag

En Licensinnehavare var delägare i ett aktiebolag, vars ändamål bl.a. var att idka handel med värdepapper. Varken i bolagets bolagsordning…

Read more