SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren köpte autocalls åt kunder utan att de godkänt köpet innan.

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har överskridit likviditeten i diskretionärt förvaltade portföljer genom att handla med större poster än det funnits tillgängliga medel för.

Read more

SwedSec varnar en mäklare och rådgivare

SwedSec-licenshavaren arbetar som mäklare och rådgivare på en enhet som inte utför diskretionär förvaltning. Trots detta har han under perioden…

Read more

Rådgivare får en erinran av SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att ge en tidigare anställd rådgivare en erinran för att inte ha följt företagets interna regler…

Read more

Licensinnehavare som genomfört handel utan uppdrag

Institutet hade i detta fall anmält att Licensinnehavaren hade handlat diskretionärt utan att det fanns något sådant avtal för egen/…

Read more

Licensinnehavare som genomfört diskretionära affärer utan avtal och lämnat råd om hur man lämnar oriktiga uppgifter i sin deklaration utan att bli upptäckt

I detta ärende stannade påföljden från SwedSecs disciplinnämnd vid varning. Licensinnehavaren åsidosatte det egna institutets interna regler genom att utföra…

Read more