SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat ett bolån till en person som tidigare fått avslag på låneansökan och i ett annat bolåneärende angivit…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har avslutat och öppnat konton utan att dokumentera och arkivera på rätt sätt. Han har också blandat ihop sin…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att ta in rådgivningsavtal för ett flertal kunder. I ett fall inte dokumenterat mottagande och vidarebefordran av…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har bland annat inhämtat information om kunder som inte behövdes för arbetet och därmed överträtt företagets regler för informationsinhämtning.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation…

Read more

SwedSec meddelar företagschef erinran

Företagschefen har inte dokumenterat och arkiverat ett relaxeringsbeslut enligt gällande regler och god kreditpraxis.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dem korrekt.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte dokumenterat information från en kund. Han har även brutit mot regler om klagomålshantering.

Read more

SwedSec tilldelar kundansvarig sanktion

En kundansvarig hade inte följt arbetsgivarens regler om kundkännedom. Han hade även brutit mot lag eftersom han inte dokumenterat att…

Read more

Licensinnehavare i chefsställning som gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning

Disciplinnämnden återkallade en f.d. i ett institut anställd Licensinnehavares, i chefsställning, licens då han gjort affärer i institutets namn utan…

Read more