SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i två fall underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning. Rådgivningen avsåg stora belopp.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i fem fall genomfört investeringsrådgivning utan att dokumentera den.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har under lång tid medvetet brutit mot viktiga regler om dokumentation.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att ta in rådgivningsavtal för ett flertal kunder. I ett fall inte dokumenterat mottagande och vidarebefordran av…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat investeringsrådgivning utan att dokumentera på rätt sätt.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt företagets regler om dokumentation av investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har sålt komplicerade finansiella produkter utan behörighet och inte dokumenterat investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat råd som inte var lämpliga och brustit i sin dokumentation av rådgivningen.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har vid ett tillfälle inte dokumenterat lämnad rådgivning i tid.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

Read more