SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att…

Read more

SwedSec varnar valutahandlare

Valutahandlaren har underlåtit att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat avräkningsnotor för köptransaktioner som han fått förhandsgodkännande för. Vid ett…

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

Read more

SwedSec varnar aktiemäklare

Aktiemäklaren har i strid med företagets regler underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer vid ett stort antal tillfällen och vid två…

Read more

SwedSec varnar analyschef

Analyschefen har i ett flertal fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot den s.k….

Read more

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har i fyra fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot företagets förbud mot…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att i åtta fall ha underlåtit att anmäla sina affärer till…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att inte ha anmält sina affärer till det anslutna företaget och…

Read more