SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att…

Read more

SwedSec varnar analytiker

Analytikern har vid upprepade tillfällen försummat att begära förhandsgodkännande för egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har vid ett tillfälle brutit mot regeln om förhandsgodkännande för egna affärer.

Read more

SwedSec varnar analyschef

Analyschefen har i ett flertal fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot den s.k….

Read more

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har i fyra fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot företagets förbud mot…

Read more

SwedSec varnar anställd på Corporate Finance-avdelning

Den anställde licenshavaren har i strid med företagets regler underlåtit att rapportera och begära förhandsgodkännande för ett stort antal egna värdepappersaffärer.

Read more

SwedSec tilldelar chef för kapitalförvaltning sanktion

Licenshavaren har bl.a. underlåtit att anmäla egna affärer i tid.

Read more

SwedSec varnar mäklare

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

Read more

SwedSec tilldelar säljchef sanktion

En SwedSec-licensierad säljchef har brutit mot regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

Read more

SwedSec tilldelar analytiker sanktion

Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument

Read more