SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte kontrollerat en förälders behörighetshandlingar vilket innebar att denne kunde göra uttag från omyndiga barns konto utan godkännande…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har utfört en överföring på ett betydande belopp utan behörighet och låtit bli att rapportera händelsen.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har bland annat brustit vid hanteringen av fullmakter och behörighetskontroller.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bland annat vid ett flertal tillfällen använt en avliden persons mobila Bank-ID och handlagt ärenden i vilka han…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har brutit mot regler vid hantering av ärenden för dödsbon.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har inte kontrollerat om en fullmakt var äkta och inte dokumenterat genomförda ID-kontroller.

Read more

SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har betalat ut gåvor trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor. Han har inte heller anpassat rådgivningen efter kundens riskvilja…

Read more