En licenshavare har av SwedSecs disciplinnämnd tilldelats en erinran för brott mot Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer för egen räkning

Licenshavaren har gjort affärer för egen räkning i en exceptionellt stor omfattning. Detta strider enligt disciplinnämnden mot syftet i reglerna…

Read more