SwedSec tilldelar fondförvaltare sanktion

Den SwedSec-licensierade förvaltaren har för en fonds räkning genomfört en aktietransaktion i ett bolag som var handelsstoppat av hans arbetsgivare….

Read more

Licenshavare tilldelas sanktion av SwedSecs disciplinnämnd

Licenshavaren, som arbetar i ett fondbolag, har brutit mot bolagets interna regler om att anställda inte får handla med moderbolagets…

Read more

Licenshavare tilldelas sanktion av SwedSecs disciplinnämnd

Licenshavaren, som arbetar i ett fondbolag, har brutit mot bolagets interna regler om att anställda inte får handla med moderbolagets…

Read more

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en erinran

Vid bestämmande av påföljden beaktade disciplinnämnden bl.a. att licenshavaren själv anmält missgreppen och att hans handlande inte lett till någon…

Read more