SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har utfört en överföring på ett betydande belopp utan behörighet och låtit bli att rapportera händelsen.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

Read more

SwedSec tilldelar chef i finansbranschen sanktion

Chefen har överträtt reglerna om incidentrapportering.

Read more

SwedSec återkallar licens

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner…

Read more

SwedSec varnar aktiechef

Aktiechefen genomförde bl.a. aktieaffärer för företagets räkning utan mandat. Vidare rapporterade han inte incidenter i enlighet med interna regler.

Read more

Aktiemäklare tilldelas en erinran av SwedSecs disciplinnämnd

Aktiemäklaren rapporterade inte en inträffad incident till sin chef och åsidosatte därmed företagets interna regler.

Read more