SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bl.a. i flera fall inte lämnat över EU-faktablad och bindande erbjudande till kunder.

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren har brutit mot regler i samband med kreditgivning. Rådgivaren har vid fem tillfällen betalat ut lån på totalt cirka…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Den SwedSec-licensierade rådgivaren hade i några fall inte överlämnat viss information till kunder som företaget är skyldigt att tillhandahålla i…

Read more

Licensinnehavare som lämnat bristfällig och felaktig information till kunder

En Licensinnehavare lämnade bristfällig och delvis felaktig information till två kunder om de risker som är förknippade med handel med…

Read more