SwedSec återkallar kundrådgivares licens

Kundrådgivaren har bland annat tagit emot och genomfört ett flertal ärenden utan att kontrollera uppdragsgivarens identitet. Han har också utfört…

Read more

SwedSec tilldelar kundansvarig en erinran

Den kundansvarige har tagit del i hanteringen av en närståendes låneärende. Hon har också skickat kunduppgifter om den närstående till…

Read more

SwedSec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har i flera fall bl.a. använt sin privata e-post för att skicka konfidentiell information om kunder. Rådgivaren har också…

Read more

SwedSec återkallar bolånehandläggares licens

Bolånehandläggaren har inte överlämnat dokument som avvek markant från andra handlingar i två kreditärenden vilket lett till att bolåneansökningar beviljats…

Read more

SwedSec tilldelar analytiker sanktion

Licenshavaren har utan företagets medgivande skickat företagets analysmodeller för banker till sin privata e-postadress.

Read more