SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i flera fall inte genomfört överenskomna placeringar. I några av fallen har kunderna hört av sig och påpekat…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt företagets regler om dokumentation av investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

Read more