SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som han anlitat för att renovera sin privata…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har aktivt involverat sig i ett ärende där ett förmånstagarförordnande kommit att avse hans sambo.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Han har…

Read more

SwedSec meddelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har öppnat en kapitalförsäkring för en närstående med sig själv som förmånstagare. Det var den närståendes önskan att rådgivaren…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i strid med företagets regler handlagt en kredit för en bekant och inte uppmärksammat eller säkerställt dennes arbetsgivare…

Read more

SwedSec återkallar marknadschefs licens

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i strid med interna och externa regler genomfört finansiell rådgivning med sin fru och har därefter försökt att…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bl.a. öppnat konto, uppdaterat kundkännedom och ansökt om försäkring för närståendes räkning samt gjort otillåtna sökningar i företagets…

Read more