SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Han har…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Företaget har inte kunnat visa att bristerna…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har vid ett tjugotal tillfällen inte uppdaterat uppgifter för kundkännedom när kunder bl.a. ansökt om bolån eller lånelöfte.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat…

Read more

SwedSec återkallar marknadschefs licens

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en…

Read more

SwedSec varnar rådgivare.

Rådgivaren har i ett fall underlåtit att dokumentera amorteringsunderlag och inte tagit med outnyttjade krediter och i ett annat fall…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen…

Read more