SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har avslutat och öppnat konton utan att dokumentera och arkivera på rätt sätt. Han har också blandat ihop sin…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har bland annat brustit vid hanteringen av fullmakter och behörighetskontroller.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har använt företagets provisionskonton felaktigt och försökt dölja sitt agerande.

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har agerat i strid med företagets skyldigheter enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Han har dessutom blivit…

Read more

SwedSec drar in licens för rådgivare

En SwedSec-licensierad rådgivare har bl.a. vid ett stort antal tillfällen överträtt företagets instruktioner för kassahantering och kreditgivning.

Read more

Privatrådgivare får SwedSec-licens indragen

Privatrådgivaren hade upptagit ett lån på betydande belopp från en av företagets kunder. Agerandet är oacceptabelt och står i uppenbar…

Read more