SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte dokumenterat information från en kund. Han har även brutit mot regler om klagomålshantering.

Read more

Rådgivare får en erinran av SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att ge en tidigare anställd rådgivare en erinran för att inte ha följt företagets interna regler…

Read more

SwedSecs disciplinnämnd har den 2009-05-20 tilldelat en licenshavare en varning

Licenshavaren hade underlåtit att dokumentera kundmöten och vidarebefordra kundklagomål på det sätt arbetsgivarens interna regelverk föreskrev. Han hade vidare underlåtit…

Read more

Licensinnehavare som har brutit mot intern regel om courtageuttag och underlåtit att vidarerapportera kundklagomål

I detta ärende hade institutet anmält att Licensinnehavaren brutit mot en särskild instruktion rörande ett avtal om diskretionär förvaltning för…

Read more