SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har agerat ombud för en närstående mot en kund, genomfört en obehörig sökning i företagets interna system på den…

Read more

SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har betalat ut gåvor trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor. Han har inte heller anpassat rådgivningen efter kundens riskvilja…

Read more

SwedSec varnar investeringsrådgivare

Investeringsrådgivaren har bl.a. överträtt reglerna om intressekonflikter avseende en kund, inte på ett korrekt sätt anmält bisyssla, hanterat en penningtransaktion…

Read more

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har använt ett kunskapsövertag och privat köpt ett stort antal aktier innan allmänheten fick information.

Read more

SwedSec varnar sparspecialist

Sparspecialisten hade tillgodoräknat sig rådgivning som en kollega utfört för att öka sin bonus.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren köpte autocalls åt kunder utan att de godkänt köpet innan.

Read more

Licensinnehavare som medverkat till kunds skatteplaneringsaffärer

En Licensinnehavare medverkade till att en av hans kunder sålde aktier från en depå i Licensinnehavarens bank till ett kapitalförsäkringskonto…

Read more