SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som han anlitat för att renovera sin privata…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bl.a. i flera fall inte lämnat över EU-faktablad och bindande erbjudande till kunder.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bl.a. lett till att kunder inte beviljats lån efter…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Företaget har inte kunnat visa att bristerna…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat krediter som borde ha beviljats av en högre instans. Han har också i flera fall låtit bli…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i strid med företagets regler handlagt en kredit för en bekant och inte uppmärksammat eller säkerställt dennes arbetsgivare…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en…

Read more