SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen…

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning.

Read more

SwedSec varnar kontorschef

Den biträdande kontorschefen hade infört avvikande arbetsrutiner och låtit en anställd lämna råd till kunder i strid med företagets regelverk.

Read more