SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt företagets regler om dokumentation av investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat råd som inte var lämpliga och brustit i sin dokumentation av rådgivningen.

Read more

SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har betalat ut gåvor trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor. Han har inte heller anpassat rådgivningen efter kundens riskvilja…

Read more

SwedSec återkallar licens för Private Banking-rådgivare

Private Banking-medarbetarens dokumentation av investeringsrådgivning har i ett betydande antal fall uppvisat brister och viss rådgivning har inte dokumenterats alls.

Read more

SwedSec varnar kapitalrådgivare

Kapitalrådgivaren har brutit mot reglerna om dokumentation av investeringsrådgivning och ordermottagning.

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Rådgivaren har lämnat råd utan att utföra lämplighetsbedömningen av en kund på ett korrekt sätt.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

En SwedSec-licensierad rådgivare på ett av SwedSecs anslutna företag har lämnat råd som inte var anpassade efter kundens riskvilja.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

En SwedSec-licensierad rådgivare på ett av SwedSecs anslutna företag har lämnat råd som inte var anpassade efter kundens riskvilja.

Read more