SwedSec tilldelar licenshavare en erinran

Licenshavaren upplyste sina kollegor, efter uppmaning av sin chef, om att en pågående affär var klar och genom sitt uttalande…

Read more

SwedSec tilldelar chef en erinran

Chefen har uppmanat en medarbetare att lämna information om en pågående affär vid ett möte och har därigenom medverkat till…

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har för en fonds räkning köpt aktier i ett bolag trots att han var upptagen i företagets insiderförteckning.

Read more

SwedSec varnar aktiemäklare

Aktiemäklaren har lämnat bolagsinformation som inte var känd för marknaden och samtidigt för egen del köpt aktier i bolaget.

Read more

SwedSec varnar aktieanalytiker

Analytikern har förmedlat icke-publik information om ett bolag till en kund.

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har dömts för otillbörlig marknadspåverkan.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan. Av domen framgår att han har genomfört aktieaffärer mellan olika kunders…

Read more

Kapitalförvaltare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har av hovrätten dömts till villkorlig dom och böter för otillbörlig marknadspåverkan.

Read more

Kapitalförvaltare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har handlat med aktier mellan depåer som kontrollerats av samma kund. Kapitalförvaltaren har av tingsrätten dömts till…

Read more

SwedSecs disciplinnämnd har den 18 december 2008 tilldelat en licenshavare en varning för brott mot börsens regelverk Norex Member Rules (NMR) och institutets interna regelverk

Licenshavaren har med kunskap om att en order sannolikt skulle leda till avslut lagt in en order med avvikande kurs….

Read more