Licensinnehavare som har ägnat sig åt kreditgivning i strid mot institutets regler, handel utan uppdrag samt missgynnat viss kund till förmån för annan

I detta ärende, som ledde till återkallelse av licensen, fann nämnden att Licensinnehavaren gjort betydande och upprepade övertrasseringar av två…

Read more

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag från kund, gynnat vissa kunder framför andra och brutit mot institutets sekretessregler

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen i strid mot bankens handlarinstruktion affärer utan uppdrag från kund. Affärerna fördelade han…

Read more