SwedSec varnar investeringsrådgivare

Investeringsrådgivaren har bl.a. överträtt reglerna om intressekonflikter avseende en kund, inte på ett korrekt sätt anmält bisyssla, hanterat en penningtransaktion…

Read more

SwedSec återkallar licenshavares licens

Licenshavaren har dömts för tagande av muta.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har tagit emot ett legat från en avliden tidigare kund och trots uppmaning om att betala tillbaka pengarna behållit…

Read more

SwedSec återkallar licens för aktiehandlare

En SwedSec-licensierad aktiehandlare har i tjänsten accepterat ett erbjudande av en utländsk handlare om att få fem biljetter till ett…

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren har, utan att informera sin arbetsgivare, fått optioner i ett bolag som han i tjänsten hjälpt med…

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Den SwedSec-licensierade placeringsrådgivaren har tagit emot ersättning för att vid flera tillfällen ha rekommenderat kunder att investera i onoterade bolag….

Read more