SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har använt företagets mobiltelefon för olämpliga ändamål samt haft externa uppdrag vid sidan av tjänsten.

Read more

SwedSec varnar företagsrådgivare

Företagsrådgivare har bl.a. brutit mot banksekretessen då hon obehörigen röjt uppgifter om en kund i e-postmeddelande.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Den finansiella rådgivaren tog emot en summa pengar som hittats av en kund. Inte förrän polisen hörde av sig till…

Read more

SwedSec varnar fond- och försäkringsförmedlare

Den SwedSec-licensierade fond- och försäkringsförmedlaren har ringt ett värdepappersbolag och både via namn samt personnummer utgett sig för att vara…

Read more

Anställd inom aktiehandeln tilldelas sanktion av SwedSecs disciplinnämnd

Licenshavaren har till kollegor skickat ut de rätta svaren på frågor som ingår i SwedSecs årliga kunskapsuppdatering.

Read more

Rådgivare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade rådgivaren agerade olämpligt genom att ta emot stora belopp från en före detta kund. Dessutom hade rådgivaren vid…

Read more