SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har brutit mot förbudet mot egenhandel.

Read more

SwedSec tilldelar privatrådgivare en erinran

Privatrådgivaren har brutit mot företagets regler om marknadsmanipulation, s.k. egenhandel.

Read more

SwedSecs disciplinnämnd har den 18 december 2008 tilldelat en licenshavare en varning för brott mot börsens regelverk Norex Member Rules (NMR) och institutets interna regelverk

Licenshavaren har med kunskap om att en order sannolikt skulle leda till avslut lagt in en order med avvikande kurs….

Read more

En licenshavare har tilldelats varning

SwedSecs disciplinnämnd har 2006-12-28 tilldelat en licenshavare en varning. Licenshavaren har för sitt instituts räkning lagt ett stort antal köp-…

Read more

Licensinnehavare i chefsställning som gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning

Disciplinnämnden återkallade en f.d. i ett institut anställd Licensinnehavares, i chefsställning, licens då han gjort affärer i institutets namn utan…

Read more