SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har forcerat system och kringgått säkerhetsspärrar. Han har bl.a. låtit en kund genomföra blankningsaffärer utan avtal och tagit emot…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att ta in rådgivningsavtal för ett flertal kunder. I ett fall inte dokumenterat mottagande och vidarebefordran av…

Read more

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Kapitalförvaltaren har brutit mot förbudet mot egenhandel.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har överträtt regler om bisysslor och har inte dokumenterat ett uppdrag om aktieköp.

Read more

SwedSec tilldelar privatrådgivare en erinran

Privatrådgivaren har brutit mot företagets regler om marknadsmanipulation, s.k. egenhandel.

Read more

SwedSec varnar investeringsrådgivare

Investeringsrådgivaren har bl.a. överträtt reglerna om intressekonflikter avseende en kund, inte på ett korrekt sätt anmält bisyssla, hanterat en penningtransaktion…

Read more

SwedSec varnar kapitalrådgivare

Kapitalrådgivaren har brutit mot reglerna om dokumentation av investeringsrådgivning och ordermottagning.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har vid möte med kund inte dokumenterat rådgivningen samt inte fått skriftlig bekräftelse från kund avseende utförande av order.

Read more

SwedSec tilldelar sparspecialist sanktion

Rådgivaren genomförde omplaceringar i två kunders portföljer utan att kundernas medgivande till omplaceringarna dokumenterades.

Read more

SwedSec varnar rådgivare för bristande dokumentation

Rådgivaren har i flera fall brutit mot företagets regler för dokumentation vid rådgivning och ordermottagning.

Read more