SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte informerat sin arbetsgivare om en bisyssla i ett bolag och hanterat kundkännedomsfrågor för samma bolag liksom för…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har felaktigt beviljat krediter till ett mycket stort belopp.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera rådgivning om bostadskrediter.

Read more

SwedSec varnar försäkringsspecialist

Försäkringsspecialisten har lämnat oriktiga uppgifter angående kundkännedom.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har allvarligt brutit mot regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har lagt till felaktig inkomstuppgift i en kreditkalkyl och överskridit sitt kreditmandat.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har dokumenterat att hon kontaktat kunder för uppdatering av kundkännedom, trots att så inte skett.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har använt företagets provisionskonton felaktigt och försökt dölja sitt agerande.

Read more

SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har betalat ut gåvor trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor. Han har inte heller anpassat rådgivningen efter kundens riskvilja…

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren har systematiskt manipulerat sina försäljningsresultat och på så sätt gynnat sig själv ekonomiskt.

Read more