SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har brutit mot arbetsgivarens interna regler genom att bl.a. handla utan underliggande aktielån.

Read more

Licensinnehavare som genomfört otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare utförde i strid med bankens etikpolicy affärer för sin fars räkning. Med hänsyn till omständigheterna bedömdes förseelsen som…

Read more