En licenshavare har av SwedSecs disciplinnämnd tilldelats varning för brott mot SwedSecs och sin banks interna regler

Licenshavaren hade medverkat till att en kund på ett icke tillåtet sätt överfört kapital till utlandet, fört samtal med kunden…

Read more