SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har missuppfattat företagets regler om uppdrag utanför tjänsten och har därför inte anmält alla uppdrag. Licenshavaren har gjort slagningar…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar på en tidigare närstående och ytterligare en person.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Han har…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska,…

Read more

SwedSec meddelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i samband med en privat bilöverlåtelse granskat den potentiella bilköparens ekonomiska engagemang i företaget. Rådgivaren hade skrivit på…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har gjort otillåtna slagningar i företagets system på sina bolag, sin bror och sin far.

Read more

SwedSec återkallar marknadschefs licens

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har…

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en…

Read more