SwedSec återkallar rådgivares licens

Kundrådgivaren har fört över betydande belopp från kunder till egna konton.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har dömts för grovt bedrägeri.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konton till sitt…

Read more

SwedSec återkallar licenshavares licens

Licenshavaren har satt in kunders betalningar på sina privata konton i stället för att bokföra dem hos företaget.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har tagit pengar från kunders konton, förfalskat lånehandlingar och lånat pengar av kunder.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har olovligen fört över betydande belopp från en kunds konto till sina egna konton.

Read more

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Rådgivaren har tagit pengar från företagets valv för en privat aktivitet.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har vid flera tillfällen tagit pengar från en kunds konto. Dessutom har rådgivaren tagit betalt för olika tjänster och…

Read more