SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat krediter som borde ha beviljats av en högre instans. Han har också i flera fall låtit bli…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har utan behörighet tagit positioner i strid med företagets kreditregler avseende räntehandel.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i ett flertal fall underlåtit att dokumentera rådgivning om bolån.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat och vid flera tillfällen underlåtit att dokumentera uppdaterad kundkännedom.

Read more

SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen överskred sitt kreditmandat med ett betydande belopp.

Read more

SwedSec återkallar kontorschefs licens

Kontorschefen har överträtt regler som syftar till att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Rådgivaren har lagt till felaktig inkomstuppgift i en kreditkalkyl och överskridit sitt kreditmandat.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bland annat beviljat ett lånelöfte trots att han fråntagits sitt kreditmandat.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har utan mandat hanterat krediter, privat lånat pengar till en kund och attesterat transaktioner från samma kunds konto till…

Read more

SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen har överskridit sitt kreditmandat.

Read more