SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bl.a. öppnat konto, uppdaterat kundkännedom och ansökt om försäkring för närståendes räkning samt gjort otillåtna sökningar i företagets…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har vid kreditgivning många gånger enbart skött sina kundkontakter via e-post eller telefon utan att kunna kontrollera identitet eller…

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har under lång tid medvetet brutit mot viktiga regler om dokumentation.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har agerat i strid med regler för kreditgivning, banksekretess och inhämtande av kundkännedom. Rådgivaren har även agerat utöver sin…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har utan behörighet tagit positioner i strid med företagets kreditregler avseende räntehandel.

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har i flera fall överskridit sitt mandat genom att ge kunder räntepåslag på fasträntekonto.

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har sålt komplicerade finansiella produkter utan behörighet och inte dokumenterat investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat ett lån med rabatterad ränta till en kollegas make och på så sätt brutit mot regler om…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har brutit mot regler vid hantering av ärenden för dödsbon.

Read more

SwedSec varnar kontorschef

Den biträdande kontorschefen hade infört avvikande arbetsrutiner och låtit en anställd lämna råd till kunder i strid med företagets regelverk.

Read more