SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har bl.a. i flera fall inte lämnat över EU-faktablad och bindande erbjudande till kunder.

Read more

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning…

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har agerat i strid med regler för kreditgivning, banksekretess och inhämtande av kundkännedom. Rådgivaren har även agerat utöver sin…

Read more

SwedSec varnar kundansvarig

Den kundansvarige har hanterat en kunds kreditärende felaktigt i flera avseenden och även gjort sökningar i företagets interna system på…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har felaktigt beviljat krediter till ett mycket stort belopp.

Read more

SwedSec tilldelar kundansvarig erinran

Den kundansvarige har inte följt företagets regler om samlimitering och utbetalning av byggnadskreditiv.

Read more

SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen har överskridit sitt kreditmandat.

Read more

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har allvarligt brustit i hanteringen av kreditärenden och anses inte lämplig som licenshavare.

Read more

SwedSec återkallar licens för kundansvarig

Den kundansvarige har på ett otillåtet sätt i samband med kreditgivning använt företagets interna konton och utbetalat krediter trots att…

Read more