SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har privat försökt att låna pengar av en av företagets kunder.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har utan mandat hanterat krediter, privat lånat pengar till en kund och attesterat transaktioner från samma kunds konto till…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har tagit pengar från kunders konton, förfalskat lånehandlingar och lånat pengar av kunder.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har lånat pengar av en kund för att ge sken av att ha kapital för köp av bostadsrätt.

Read more

Privatrådgivare får SwedSec-licens indragen

Privatrådgivaren hade upptagit ett lån på betydande belopp från en av företagets kunder. Agerandet är oacceptabelt och står i uppenbar…

Read more

Privatrådgivare får sin SwedSec-licens indragen

SwedSecs Disciplinnämnd har beslutat återkalla en privatrådgivares licens.

Read more

Kapitalförvaltare blir av med SwedSec-licens

SwedSecs Disciplinnämnd har beslutat att återkalla licensen för en kapitalförvaltare.

Read more