SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har systematiskt brutit mot företagets regler och skapat uppenbara intressekonflikter.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bland annat vid ett flertal tillfällen använt en avliden persons mobila Bank-ID och handlagt ärenden i vilka han…

Read more

SwedSec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har fått tillgång till kunders kort och PIN-koder och har tagit ut pengar åt kunderna från en bankomat.

Read more

SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har obehörigen skapat mobila Bank-ID, gjort otillåtna slagningar i företagets system och bedrivit finansiell verksamhet vid sidan om sin…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har registrerat två säkerhetsdosor och två BankID på en familjemedlem, vilket var i strid med bl.a. företagets regler om…

Read more

SwedSec drar in licens för rådgivare

En SwedSec-licensierad rådgivare har bl.a. vid ett stort antal tillfällen överträtt företagets instruktioner för kassahantering och kreditgivning.

Read more