SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i strid med interna och externa regler genomfört finansiell rådgivning med sin fru och har därefter försökt att…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har tagit pengar från kunder och överfört dem till egna konton.

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har flera gånger brutit mot företagets kreditinstruktion, inte agerat etiskt korrekt och gjort otillåtna slagningar i företagssystem.

Read more

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren betalade ut ett bolån med betydligt högre belåningsgrad än vad som var fastställt i kreditbeslutet. Han påstod att han…

Read more

SwedSec återkallar licens för privatrådgivare

Privatrådgivaren har tecknat ett stort antal personförsäkringar till kunder utan deras vetskap. I två fall har han också förfalskat kunders…

Read more

SwedSec återkallar licens för grova ekonomiska brott

Rådgivaren har blivit dömd för grov urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Brotten har begåtts under en lång period. Det har…

Read more

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren har försett ett stort antal handlingar med falska kundunderskrifter och vid några tillfällen även förfalskat medarbetares namnteckningar. Hon har…

Read more

SwedSec varnar företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling. Anledningen till agerandet var att namnteckningen…

Read more