Anslut ditt företag – steg för steg

För att företag som står under Finansinspektionens tillsyn, och som bedriver värdepappersrelaterad verksamhet eller bolåneverksamhet, ska kunna ansluta sig till SwedSec krävs en ifylld ansökningsblankett och ett genomfört informationsmöte mellan SwedSec och relevanta personer på företaget.

Följ dessa steg:

  1. Anmäl intresse av att ansluta er genom att kontakta SwedSec.
  2. Ett informationsmöte sätts ut mellan SwedSec och företaget.
  3. Ansök om anslutning genom en ifylld avtalsblankett.
  4. SwedSec godkänner företagets anslutning till SwedSec. Från det att avtal träffats gäller SwedSecs regelverk fullt ut.
  5. Företaget får inloggningsuppgifter och instruktioner för hantering av onlinetjänsten.
  6. Företaget lägger upp berörda anställda i onlinetjänsten och ansöker om licens, alternativt dispens för dessa.
  7. Företaget betalar anslutningsavgiften, som faktureras i efterhand i början av nästkommande kvartal.

Blankett 201 – Avtal – Ansökan om anslutning till SwedSec

Denna avtalsblankett skickas in när ett företag önskar ansluta sig till SwedSec.

Innan en ansökan om anslutning kan godkännas av SwedSec, ska ett informationsmöte ha ägt rum mellan det företag som ansöker om anslutning och SwedSec.

Denna blankett kan fyllas i direkt på skärmen och sedan skrivas ut.

Blankett 201

In English

Prislista för anslutning, licenser, tester m.m.

Licenshavare får använda SwedSecs logotyp på visitkort och i e-postsignatur

Dela:

Just nu har SwedSec ... anslutna företag och ... licenshavare med aktiv licens