Prislista för anslutning, licenser, tester och licensbevis

Prislista (2022)

Priserna höjs den 1 januari 2023

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.

Företag betalar en årlig serviceavgift för att vara anslutna till SwedSec. Avstämningsdag för den årliga serviceavgiften är den 1 januari och fakturering sker strax därefter. För företag som ansluter sig efter den 1 januari faktureras årsavgiften i början av nästkommande kvartal.

Anslutna företag faktureras även kvartalsvis (i efterhand) licensavgifter för den personal som har aktiv licens den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Aktiveras licenser någon gång under kvartalet faktureras även dessa licensavgifter i början på nästkommande kvartal.

Upphör ett företags anslutning faktureras företaget i regel kort efter att anslutningen har upphört.

Företag anslutna till SwedSec

Årlig serviceavgift per anslutet företag
Oavsett antalet licenshavare: 10 000 kronor

Årlig serviceavgift per ansluten koncern*
1–100 licenshavare: 30 000 kronor
101–1 000 licenshavare: 50 000 kronor
Fler än 1 000 licenshavare: 150 000 kronor

Licensbevis/-kort
500 kronor

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test
500 kronor

Licensavgift (per licens och per kvartal)**
Licenshavare 1–100: 250 kronor
Licenshavare 101–500: 225 kronor
Licenshavare 501–1 500: 200 kronor
Licenshavare 1 501–2 500: 175 kronor
Licenshavare 2 501–3 500: 150 kronor
Licenshavare 3 501– : 125 kronor

*Gäller de företag som var koncernanslutna före 2020. Nya koncernanslutningar medges ej.
**Gäller endast licenshavare med aktiv licens. Licensavgiften för licenshavare 1–100 är 250 kr/kvartal, för licenshavare 101–500 är den 225 kr/kvartal o.s.v. Exempel: 125 licenshavare = 100x250kr + 25x225kr per kvartal.

Företag som inte kan ansluta sig till SwedSec och är kopplade till SwedSecs onlinetjänst

Koppling till SwedSecs onlinetjänst
5 000 kronor/år

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test
500 kronor

Privatpersoner (samtliga priser inkl. moms)

Licensieringstest
1 875 kronor

Diagnostiskt test
625 kronor

Öppet köp

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du varken har bokat eller genomfört något test.