Prislista för anslutning, licenser, tester och licensbevis

Prislistan

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.

Avstämningsdag för årlig anslutnings-/serviceavgift är den 1 januari. Företag som är anslutna till SwedSec per den 1 januari faktureras årlig serviceavgift i början av januari. Företag som ansluter sig efter den 1 januari faktureras också serviceavgift, men då i efterhand i början av nästkommande kvartal.

Anslutna företag till SwedSec per den 1 januari, 1 april, 1 juli respektive 1 oktober faktureras även licensavgifter för licenshavare som har aktiv licens dessa datum*. Licensavgifter för licenshavare som får aktiv licens för första gången efter den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober under respektive kvartal faktureras också kvartalsvis, i efterhand i början av nästkommande kvartal. En licenshavare ska endast belastas med en licensavgift per kvartal även om denne byter arbetsgivare (till annat anslutet företag) inom kvartalet.

*Före 2019 fakturerades en årlig avgift för kommande år för licenshavare som den 1 januari hade aktiv licens.

Företag anslutna till SwedSec

Årlig serviceavgift per anslutet företag
Oavsett antalet licenshavare: 10 000 kronor

Årlig serviceavgift per ansluten koncern
1–100 licenshavare: 30 000 kronor
101–1 000 licenshavare: 50 000 kronor
Fler än 1 000 licenshavare: 150 000 kronor

Licensbevis/-kort
500 kronor

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

Kvartalsvis licensavgift per licenshavare**
Licenshavare 1–100: 250 kronor
Licenshavare 101–500: 225 kronor
Licenshavare 501–1 500: 200 kronor
Licenshavare 1 501–2 500: 175 kronor
Licenshavare 2 501–3 500: 150 kronor
Licenshavare 3 501– : 125 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån
**Gäller endast anställda med aktiv licens. Licensavgiften för licenshavare 1–100 är 250 kr/kvartal, för licenshavare 101–500 är den 225 kr/kvartal o.s.v.

Företag som inte kan ansluta sig till SwedSec och är kopplade till SwedSecs onlinetjänst

Koppling till SwedSecs onlinetjänst
5 000 kronor/år

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test*
500 kronor

*250 kronor för diagnostiskt test för bolån

Privatpersoner (samtliga priser inkl. moms)

Licensieringstest
1 875 kronor

Diagnostiskt test
625 kronor