Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) ska göras som elektronisk utbildning med avslutande test

Utbildningar

Kunskap är en färskvara och därför ska alla licenshavare med aktiv licens varje år göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), genom en elektronisk utbildning med avslutande test, inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder elektronisk utbildning (ÅKU). SwedSec rekommenderar inte någon särskild utbildning.

BG institute

Contento

Contento (in English for Specialists)

Contento (in English for Management and control functions)

Finanskompetens

Om du är licenshavare och är anställd hos (arbetar åt) ett SwedSec-anslutet företag måste du vända dig till företaget om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.