Till översikten
Nyheter

23 december 2010

Erbjudande om att använda Swedsecs logotyp på visitkort

Swedsec erbjuder anslutna företag och aktiva licenshavare möjligheten att använda Swedsecs logotyp på företagets egna visitkort.

visitkort_450.jpg
Exempel på hur visitkort kan se ut.

Swedsec erbjuder alla som innehar en aktiv SwedSec-licens att få använda logotypen på det anslutna företagets visitkort. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna visa att den anställde är SwedSec-licensierad i det personliga mötet med kunder. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riklinjer kring visitkort tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av Swedsecs logotyper på visitkortet är att licenshavaren är anställd i ett till Swedsec anslutet företag och att licensen är aktiv. Så snart en licens blir vilande kan visitkorten inte användas längre.

Logotypen finns med två textversioner:

  • ”Licensierad Rådgivare”
  • ”Finansiell Licensiering”

Det anslutna företaget och licenshavaren bedömer vilken text som är lämpligast.

Företaget infogar logotypen och trycker visitkorten enligt företagets interna rutiner. När en SwedSec-licens inte längre är aktiv får visitkort med logotypen inte användas och måste tas ur bruk. Du kan kontrollera vem som är aktiv licenshavare på Swedsecs webbplats.

Genom att Swedsecs logotyp framöver kommer att finnas på visitkort bör allmänhetens kännedom om licensieringen öka, vilket tros leda till ett ökat förtroendet för de licensierade och därmed på sikt även för värdepappersmarknaden i stort.

Även i fortsättningen kan Swedsecs licensbevis i hårdplast beställas för att visa att en person är licensierad.

För att ta del av logotyper för användning till visitkort, vänligen kontakta Swedsec på telefon 08-56 26 07 10 eller info@swedsec.se.

Läs mer här

This site is registered on wpml.org as a development site.