Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten längst ned

Angående virusinfektionen covid-19/Corona och genomförande av licensieringstester

SwedSec följer myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Avstå då från att genomföra licensieringstest i SwedSecs testlokaler. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Uppdaterad vägledning för anmälan av regelöverträdelser

SwedSec tar varje år fram en ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser med det senaste årets beslut från disciplinnämnden. Sammanställningen över avgjorda disciplinärenden är indelad i kategorier efter typen av regelöverträdelser det varit fråga om.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se