Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan

Aktieanalytiker tilldelas varning

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern har vid två tillfällen brutit mot sitt företags interna regler om att begära förhandstillstånd för egna värdepappersaffärer och i sju fall överträtt företagets interna regler om att anmäla förändringar i innehav avseende finansiella instrument.

Aktieanalytiker tilldelas en erinran

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern köpte vid två tillfällen aktier i anslutning till att en aktieanalys med rekommendationsförändring publicerades. Därmed bröt analytikern mot företagets regler för aktieanalytikers egna värdepappersaffärer.

Kapitalförvaltare blir av med SwedSec-licens

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren hade lånat pengar av en kund hos det företag där han var anställd. Dessutom hade han lämnat oriktiga uppgifter i sina kostnadsräkningar för representation vid ett flertal tillfällen. Hans SwedSec-licens har återkallats.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se