Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten längst ned

Hög tid att genomföra ÅKU 2018

Kunskaper är en färskvara och därför ska alla med aktiv SwedSec-licens göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU).  ÅKU 2018 ska vara genomförd och inrapporterad till SwedSec senast den 30 november.

Ändrade kravgränser för licensieringstest för rådgivare

I samband med att kunskapskraven uppdateras för att motsvara kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution, FFFS 2018:10, kommer kravgränserna att ändras fr.o.m. den 1 oktober. Gränsen för godkänt blir 70 procent på hela testet. Kravet på att testtagaren även ska uppnå minst 60 procent rätt per delområde tas bort.

Uppdateringar av kunskapskrav för IDD

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution, FFFS 2018:10, börjar gälla den 1 oktober. I dessa ingår kunskapskrav, som påverkar SwedSecs licensieringstest för rådgivare samt ledning och kontrollfunktioner.

SwedSec söker webbutvecklare

SwedSecs verksamhet har expanderat kraftigt under de fem senaste åren, varför det finns ytterligare behov av att satsa mer inom IT-system och webb.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se