Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan

Licens skulle ha återkallats, om den ej förfallit, för innehavare som genomfört handel utan uppdrag

Institutet hade i detta fall anmält att Licensinnehavaren hade handlat diskretionärt utan att det fanns något sådant avtal för egen/ närståendes (sambos mormor) räkning och att han därigenom också brutit mot regeln om förbud mot korttidshandel. Vidare hade han exponerat institutet för risker genom att köpa in aktier till institutets handelslager och väntat med att boka upp affärerna på den anhöriges depå till dess att affärsresultatet förelegat.

Licens återkallades efter att innehavare utan uppdrag sålt kunders fondandelar och själv tagit pengarna

Enligt institutets anmälan hade licensinnehavaren sommaren 2004 utan uppdrag sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto, varefter han tagit ut pengarna. Licensinnehavaren hade trots att han fått tillfälle till det inte hört av sig vare sig till SwedSec eller till disciplinnämnden. Nämnden utgick därför från de uppgifter som institutet hade lämnat och återkallade licensen.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se