Riktlinjer för SwedSecs varumärken

Användande av varumärken

Såväl SwedSecs logotyper som SwedSec® och ”SwedSec-licensierad”® är registrerade varumärken och får endast användas i enlighet med våra riktlinjer.

Riktlinjer för användande av SwedSecs varumärken

Användande av logotyp

SwedSec erbjuder anslutna företag och aktiva licenshavare möjligheten att använda SwedSecs logotyp, t.ex. på företagets webbplats, egna visitkort och i e-postsignatur. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av SwedSecs logotyper är att licenshavaren har aktiv licens. Så snart en licens blir vilande kan logotypen (t.ex. visitkort med logotypen) inte användas längre.

Om det anslutna företaget väljer att lägga in SwedSec-loggan på sin webbplats ska det stå ”[företagsnamnet] är anslutet till SwedSec Licensiering AB”, och logotypen ”Finansiell Licensiering” bör användas. Om företaget är ett anknutet ombud till det anslutna företaget måste det framgå intill logotypen vilket företag som faktiskt är anslutet till SwedSec.

Mer om riktlinjer för användning av SwedSecs logotyper, t.ex. på visitkort

SwedSecs logotyp (”Finansiell Licensiering”)