Riktlinjer för SwedSecs varumärken

Användande av varumärken

Såväl SwedSecs logotyper som SwedSec® och ”SwedSec-licensierad”® är registrerade varumärken och får endast användas i enlighet med våra riktlinjer.

Riktlinjer för användande av SwedSecs varumärken

Användande av logotyp på visitkort

SwedSec erbjuder anslutna företag och aktiva licenshavare möjligheten att använda SwedSecs logotyp på företagets egna visitkort. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer kring visitkort tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av SwedSecs logotyper på visitkortet är att licenshavaren är anställd i ett till SwedSec anslutet företag och att licensen är aktiv. Så snart en licens blir vilande kan visitkorten inte användas längre.

Mer om riktlinjer för användning av SwedSecs logotyper på visitkort

SwedSecs logotyp (”Finansiell Licensiering”)