Internationella samarbeten

FinAut

SwedSec och Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, ingick ett samarbetsavtal 2013, och då var den norska organisationens namn Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Avtalet syftar bl.a. till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avsikten är att medarbetare som genomfört godkänt licensieringstest för rådgivare i Sverige framöver ska kunna erhålla licens i Norge och tvärtom. För att bli licensierad krävs dock att personen uppfyller vissa ytterligare krav i respektive land.

APV Investment Examinations

SwedSec och APV Investment Examinations, som auktoriserar finansiella rådgivare i Finland, ingick i december 2015 ett samarbetsavtal om att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avtalet innebär att den som genomfört licensieringstest för rådgivare i Sverige framöver ska kunna erhålla auktorisation i Finland och tvärtom.

CISI

SwedSec och CISI, The Chartered Institute for Securities & Investment, skrev 2013 en avsiktsförklaring (MoU) om ökat samarbete för att bl.a. underlätta rörligheten för anställda mellan den engelska och svenska värdepappersmarknaden. SwedSec kan ge dispens från kravet på test för den som har genomgått CISI:s testpaket Capital Markets Program.

CISI är en global organisation som sysslar med licensieringstester, främst på den engelska värdepappersmarknaden, och har huvudkontor i London samt representationskontor i finansiella center såsom Dublin, Singapore, Dubai, Mumbai och Colombo. Organisationen har ca 40 000 medlemmar.