Medarbetare

Katarina Lidén
Verkställande direktör
Tfn: 08-56 26 07 15

Mirre Laurell
Chef regelefterlevnad (disciplinärenden)
Tfn: 08-56 26 07 14

Anna Nygren
Jurist (disciplinärenden)
Tfn: 08-56 26 07 24

Johan Lycke
Jurist
Tfn: 08-56 26 07 17

Inger Nordmark
Affärsutvecklare (kunskapskrav, tester och ÅKU)
Tfn: 08-56 26 07 11

Tommy Olsson
Operativt ansvarig
Tfn: 08-56 26 07 13

Joakim Törnqvist
Senior systemutvecklare
Tfn: 08-56 26 07 10

George Bredberg
Senior systemutvecklare
Tfn: 08-56 26 07 10

Anna-Kari Swaretz
Administratör
Tfn: 08-56 26 07 27

Mari Lindén
Administratör
Tfn: 08-56 26 07 12

Kontakta oss vid frågor

Har du någon fråga angående vår licens eller våra licensieringstester så är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se