SwedSecs styrelseledamöter

 

Mats Torstendahl, ordförande


Vice vd och chef för divisionen Företag och Privatkunder, SEB

Urban Funered, vice ordförande


Verkställande direktör, Svenska Fondhandlareföreningen

Olle Eksell


F.d. bankdirektör och chef för kompetensutveckling, Handelsbanken

Per-Ola Jansson


Direktör, f.d. verkställande direktör Svenska Fondhandlareföreningen

Rikard Josefson


Verkställande direktör, Avanza Bank AB

Johanna Lybeck Lilja


Executive adviser, Nordea Bank AB

Carina Lindfelt


Avdelningschef Arbetsmarknad & Förhandlingsservice, Svenskt Näringsliv

 

Bolagets revisor är Åsa Lundvall, Ernst & Young