SwedSecs styrelseledamöter

 

Mats Torstendahl, ordförande


Vice vd och chef för divisionen Företag och Privatkunder, SEB

Urban Funered, vice ordförande


Verkställande direktör, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Olle Eksell


F.d. bankdirektör och chef för kompetensutveckling, Handelsbanken

Kerstin Hermansson

Foto: Swedbank/Jenny Hallengren

Ledamot i Swedbanks styrelse och tidigare vd för Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Rikard Josefson


Verkställande direktör, Avanza Bank AB

Johanna Lybeck Lilja


Executive adviser, Nordea Bank AB

Gustaf Sjöberg


Professor i finansmarknadsrätt vid Stockholms universitet och tidigare bl.a. ledamot i styrelsen för Finansinspektionen

 

Bolagets revisor är Åsa Lundvall, Ernst & Young