SwedSecs styrelseledamöter

Tom Dinkelspiel, ordförande


Styrelseordförande, E. Öhman J:or AB, och styrelseledamot, Nordnet AB

Kerstin Hermansson


Styrelseledamot Sjunde AP-fonden, f.d. verkställande direktör Svenska Fondhandlareföreningen

Olle Eksell


F.d. bankdirektör och chef för kompetensutveckling, Handelsbanken

Per-Ola Jansson


Direktör, f.d. verkställande direktör Svenska Fondhandlareföreningen

Johanna Lybeck Lilja


Executive adviser, Nordea Bank AB

Carina Lindfelt


Avdelningschef Arbetsmarknad & Förhandlingsservice, Svenskt Näringsliv

Mats Torstendahl


Vice vd och chef för divisionen Företag och Privatkunder, SEB

 

Bolagets revisor är Åsa Lundvall, Ernst & Young