SwedSecs styrelseledamöter

Urban Funered, ordförande


Verkställande direktör, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen)

Kerstin Hermansson, vice ordförande

Foto: Swedbank/Jenny Hallengren

Ordförande Linnéuniversitetet, styrelseledamot Swedbank och tidigare vd för Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Mika Burman Götz


Co-Head Retail Sweden inom SEB

Jenny Hellberg


Advokat och delägare Elmzell Advokatbyrå

Rikard Josefson


Verkställande direktör, Avanza Bank AB

Johanna Lybeck Lilja


Executive adviser, Nordea Bank AB

Gustaf Sjöberg


Professor i finansmarknadsrätt vid Stockholms universitet och tidigare bl.a. ledamot i styrelsen för Finansinspektionen

 

Bolagets revisor är Åsa Lundvall, Ernst & Young